.:: ارسال گزارش رصدی

اگر رصدگاه مورد نظرتان در ليست رصدگاه هاي استان قرار ندارد ، ابتدا از طريق فرم معرفي رصدگاه  ،

رصدگاه مورد نظرتان را معرفي بفرماييد .

پس از آن هربار مي توانيد گزارش رصدي خود را درباره رصدگاه مورد نظر ارسال بفرماييد .

گزینه های اجباری
  • ایمیل به درستی وارد نشده است

  • فقط مجاز به آپلود فایل های با پسوند Zip هستید

  •