.:: درباره ما

وب سايت نقشه آسمان تاريك ايران جايگاهي براي ثبت گروه هاي نجومي ، ثبت رصدگاه ها و جمع بندي گزارش

 

هاي رصدي به منظور ايجاد نقشه جامع آلودگي نوري ايران و ثبت و پايش رصد گاه هاي مناسب در كشور است .

 

در اين طرح كه شايد يكي از بزرگترين طرح هاي مشترك جامعه رصدگران ايراني باشد ، قصد بر اين است كه به

 

بررسي دقيق و علمي رصدگاه هاي ايران بپردازيم تا در نهايت با تقريب خوبي نقشه آلودگي نوري در سراسر

 

پهنه ايران عزيز را بدست بياوريم .

 

اميدواريم اين همكاري گروهي در ابتدا باعث ايجاد پيوند مستحكم تر بين منجمان آماتور ايراني بشود و در مرحله

 

بعد پايه اي باشد براي دريافت و جمع بندي اطلاعات مورد نياز جهت طراحي نقشه آسمان تاريك ايران.

 

اين طرح و وب سايت پيش رو هديه اي است از طرف مديران و اعضاي پرتلاش فروم نجومي آوااستار   و

 

ماهنامه نجوم  به جامعه نجومي ايران .

 

جهت مطالعه شيوه نامه فعاليت در وب سايت نقشه آسمان تاريك ايران لينك زير را دنبال كنيد :

 

* تاپیک وب سایت نقشه آسمان تاریک ایران *